Publicaties

Publicaties
Document acties

De publicaties kunnen besteld worden via het bestelformulier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yakukamay : Alliances publiques-communautaires : un modèle de gestion de l’eau.
L’expérience du CENAGRAP

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coopérer pour pérenniser – Mettre à l’échelle la gestion locale du service d’eau potable

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimaat, water en ontwikkeling. Hoe de klimaatverandering 'ons' leven en dat van de mensen in het Zuiden beïnvloedt door de wijzigingen in de waterhuishouding

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maîtrise d'ouvrage locale

Eind 2010 verschenen 2 brochures over “lokaal bouwheerschap”: Maîtrise d'ouvrage locale - Guide pratique en Maîtrise d'ouvrage lcoale - Guide méthodologique.

Bestel het volledige pakket met cd via het Bestelformulier publicaties - € 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La GIRE décryptée / Integraal Waterbeheer ontcijferd

Haïti is niet gezegend met een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. Water behoort tot de belangrijkste en het land kan zich maar ontwikkelen als deze hulpbron goed beheerd wordt.

Deze publicatie richt zich tot professionele wateractoren zoals de overheid, NGO’s, internationale organisaties, financiers, bekkencomités maar zal door haar leesbaarheid, haar vele illustraties en grafieken iedereen weten te boeien die meer wenst te vernemen over Integraal Waterbeheer.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Klimaatchaos in het Zuiden" - De slachtoffers aan het woord

 • Klimaatchaos in het Zuiden, 53 minuten, Nederlands ondertiteld
  € 8,00 + € 2,00 verzendingskosten
  Engels, Franse en Spaanse versie in aanmaak.

Bestellen kan via Wereldmediatheek
Meer info op www.klimaatchaos.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Klimaat, Water en Ontwikkeling"

De geïndustrialiseerde en groeilanden liggen aan de basis van het klimaatprobleem. Toch zijn de ontwikkelingslanden het hardst getroffen door de gevolgen van de klimaatsverandering. Zij hebben minder financiële en technologische mogelijkheden om zich (tijdig) aan te passen en voor te bereiden.
Een wereldwijde solidariteit met het Zuiden dringt zich op!

Inhoudstafel

 • Inleiding
 • Klimaatsverandering in een notendop
 • Huidige waterproblemen en de verhoogde kwetsbaarheid in het Zuiden ten gevolge van de klimaatsverandering
 • Aanpassingsprogramma’s en integraal waterbeheer
 • Conclusie: een grensoverschrijdende uitdaging tot mondiale solidariteit voor duurzame ontwikkeling

67 blz boeiende lectuur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Water en landbouw in een internationaal perspectief”

Inhoudstafel

 • een historische toelichting over menselijke ontwikkeling, landbouw en water
 • is en zal er genoeg water zijn voor de landbouw?
 • de mogelijkheden voor het opslaan en winnen van water
 • een toelichting over plantengroei en de variërende waterbehoeften
 • de verschillende irrigatiesystemen en -technieken én de gekende irrigatieproblemen
 • een toelichting over alternatieve verbeteringen rond landbouw
 • het hergebruik van water voor landbouw
 • schadelijke effecten van landbouw op het waterbestand
 • genderproblematiek in water en landbouw
 • de kost van irrigatie
 • de begrippen waterrechten en waterhandel
 • algemene benadering voor duurzamer waterbeheer in de landbouw
 • de werking van de NGO PROTOS en enkele voorbeelden van concrete projecten in Benin, Mali, Ecuador en Haïti

Kostprijs : 5 euro (zonder verzendingskosten)
Te bestellen bij PROTOS, Flamingostraat 36, te 9000 Gent via het bestelformulier publicaties.

Download hier de brochure.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Slagen in het Water ?”

Water in een internationaal perspectief

Inhoudstafel

 • Inleiding.
 • Water: bron van leven.
 • De beschikbaarheid van water.
 • Hoe zuiver is ons water?
 • Wat kost ons water?
 • Problemen in verband met water.
 • Wat kunnen we doen aan de waterproblemen?
 • Nationaal en internationaal waterbeleid.
 • PROTOS en water. Beleid en werking van PROTOS. Ervaringen in Benin en Mali.

Kostprijs : 5.0 euro (zonder verzendingskosten)
Te bestellen bij PROTOS, Flamingostraat 36, te 9000 Gent via het bestelformulier publicaties.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“20 jaar in het water”

PROTOS en haar partners zijn er zich steeds meer van bewust dat hun rol niet ophoudt bij de aanleg van een waterleiding of de vorming van een beheerscomité. De ervaringen die ze opdoen en de lessen die ze daaruit trekken moeten inspiratie geven aan anderen die zich binnen de sector engageren. Ze leerden bovenal dat de ontwikkeling van de watersector, en dus ook van de levens- en ontwikkelingskansen van een groot deel van onze planeet, niet alleen een technisch probleem is.  Het vereist ook belangrijke veranderingen in politieke en sociale prioriteiten, in onze omgang met natuurlijke hulpbronnen en met onze fundamentele behoeften ... en dus ook in de verdeling van middelen en macht.

Dit boekje wil de ervaringen van PROTOS en haar partners met betrekking tot drinkwater en sanitatie samenbrengen en spiegelen aan de evoluties binnen de sector. Het gaat er daarbij voornamelijk om lessen te trekken uit het eigen verleden, deze te confronteren met ervaringen en visies van anderen, en ze beschikbaar te stellen voor organisaties en individuen die zich (willen) engageren in de sector.

Inhoudstafel

 • Context en basisprincipes: analyse van het water in de  wereld – het belang van drinkwater en sanitatie – recente evoluties
 • PROTOS: historiek – doelstellingen en strategie – PROTOS in het Zuiden – lessen uit 20 jaar ervaring op het terrein
 • Drinkwater in een geïntegreerde strategie
 • Gedeelde verantwoordelijkheid
 • Water als motor voor de sociale ontwikkeling
 • Technologie en technische assistentie
 • De prijs van het water
 • Ervaringen en lessen: casestudies (Benin, Rwanda, Haïti, Ecuador en Senegal)

Kostprijs: 12,5 euro (zonder verzendingskosten)
Te bestellen bij PROTOS, Flamingostraat 36, te 9000 Gent via het bestelformulier publicaties.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“HaaTweeOoh jeugdwaterboek”

Water is hét onderwerp van de jaren die komen. Helaas niet omdat het in de mode is. Wel omdat het bittere ernst wordt met water, of beter, zonder water. 783 miljoen mensen hebben nu al geen toegang tot drinkwater. Mensen gaan dood omdat ze ziek worden van vuil water.  Het heeft geen zin om onze kop in het zand te steken. Water gaat ons allemaal aan. Drinken moeten we allemaal, en het water dat wij drinken is identiek hetzelfde als dat van een Ecuadoraan, of van een Rwandees. Het is H2O: twee delen waterstof en één deel zuurstof. Er gaan mensen dood om twee letters en een cijfer, zonder recht op herkansing. En dat op “de blauwe planeet” aarde.

Het wordt langzaam duidelijk. Onze houding tegenover water moet veranderen. Ergens onderweg is ons respect voor water zoekgeraakt. We vinden water zo vanzelfsprekend dat wij er gevoelloos voor zijn geworden. Het water is geduldig: het blijft ons strelen. Het wordt tijd dat we het eens terugstrelen. Het boek wil daartoe een uitnodiging zijn.

Praktisch

HaatweeOoH is een jeugdwaterboek bestemd voor + 14-jarigen. Het is een gezamenlijk initiatief van Jeugd & Vrede, Green Belgium, het productiehuis Impressant en PROTOS. Het hele waterverhaal is voor de handigheid in een ABC gegoten. Je leest de stukjes bij je favoriete letter, of je doorbladert hem tot je oog ergens op valt. De webadressen en boekentitels achteraan geven de verdere weg van het water aan.

Kostprijs : 12,5 euro (zonder verzendingskosten)
Te bestellen bij PROTOS, Flamingostraat 36, te 9000 Gent  of via het bestelformulier publicaties.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Drinkwatervoorziening in Vlaanderen vanaf 1800 tot heden: Vlaamse intercommunale drinkwatervoorziening kan lokale besturen in het Zuiden inspireren.”

Momenteel worden lokale overheden in het Zuiden geconfronteerd met de noodzaak om zelf de drinkwatervoorziening te organiseren. Door het meestal recent doorgevoerde of geplande decentralisatieproces in veel landen in het Zuiden, wordt de bevoegdheid over water van de centrale overheid naar het lokale niveau doorgeschoven. Zowel bij de gemeenten als bij de civiele maatschappij in het Zuiden leeft de vraag welke modellen er bestaan om de drinkwatervoorziening op een gedecentraliseerde manier te organiseren. Daarbij worden de gemeenten of steden in het Zuiden door internationale kredietverleners regelmatig onder druk gezet om te opteren voor uitbesteding aan de privé sector.

De publieke drinkwatervoorziening zoals ze georganiseerd is in Vlaanderen en België kan een inspiratiebron zijn voor het Zuiden.
Iedereen in Vlaanderen heeft zuiver drinkwater en dit aan sociaal aanvaardbare tarieven. De verantwoordelijkheid om iedere Belg gezond drinkwater te bezorgen werd van in het begin ook bij de gemeenten gelegd. Een belangrijke impuls ook was het initiatief van de nationale overheid om de samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen. Door het bundelen van de krachten van gemeenten in intercommunale drinkwatermaatschappijen gingen de uitbouw van de drinkwatersystemen en het beheer ervan sterk vooruit.

Zie pagina Studies en Rapporten: “Drinkwatervoorziening in Vlaanderen vanaf 1800 tot heden: Vlaamse intercommunale drinkwatervoorziening kan lokale besturen in het Zuiden inspireren.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xard 2 Water is eindig

(CD en werkmap voor het onderwijs)

Wie? 2e en 3e graad TSO en BSO.
Wat? Pakket van 4 lessen over verschillende facetten van water, uitgewerkt in samenwerking met WWF.
Thema’s: watergebruik hier, minder/ander watergebruik, waterrijke gebieden, water als mensenrecht, enz.
Hoe?

 • Niet-begeleide methodiek.
 • ICT-ondersteund: met een Cd-rom met animatiefilmpjes, interviews, grafieken en tabellen.
 • Infomap voor de leerkrachten.
 • Werkbladen voor de leerlingen.

Kostprijs: 5€ ( zonder verzendingskosten)
Te bestellen bij PROTOS, Flamingostraat 36, te 9000 Gent of via het bestelformulier publicaties.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Manuel de Topographie, destiné aux hydrotechniciens »

Adressé aux ingénieurs, topographes ou équivalents d'organismes divers qui travaillent dans le secteur de l'eau potable dans le Sud, cet ouvrage prétend servir de document de référence pour les travaux de topographie dans le cadre de projets de ce secteur. Il est basé sur de nombreuses expériences dans les différentes régions où PROTOS est active.
Son utilisation pratique requiert une formation de base en topographie, bien qu'il puisse également servir à la formation de topographes dans le Sud.
Après un résumé théorique de la topographie et une présentation des différents appareils utilisés, ce livre présente l'organisation des différents travaux ayant trait à la topographie: les levés, l'élaboration des plans, l'organisation des missions topographiques, ... .
Il peut donc être consulté à la carte, suivant les besoins du lecteur. Pour plus de facilité dans la recherche des références, un index reprend les principaux mots clés et renvoie aux chapitres où l'on traite ces informations.

Kostprijs:  12,5 euro (zonder verzendingskosten)
Te bestellen bij PROTOS, Flamingostraat 36, te 9000 Gent via het bestelformulier publicaties.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Manuel pour les adductions villageoises: les adductions d’eau potable, destiné aux hydrotechniciens »

Adressé aux ingénieurs ou équivalents d'organismes divers qui travaillent dans le secteur de l'eau potable dans le Sud, cet ouvrage prétend servir de document de référence pour les adductions d’eau potable. Il est basé sur de nombreuses expériences dans les différentes régions où PROTOS est active.
Son utilisation pratique requiert une formation de base.
Ce livre présente les différentes étapes dans la réalisation des adductions d’eau, à partir du captage de source à la mise en fonction et la gestion des ouvrages, du suivi de la qualité d’eau, ... .

Kostprijs:  12,5 euro (zonder verzendingskosten)
Te bestellen bij PROTOS, Flamingostraat 36, te 9000 Gent via het bestelformulier publicaties.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

mflbannerwebsite3.png

 

5themas.jpg

logo_2015detijdlooptalarm.gif

 

11_be.png-en

 

Webbanner_fondsenwervend_250X250_V01.gif

 

logo111111RGB.jpg

 

cncd_web200x69037f8.gif