Voedselzekerheid in Nioro en Nara

Verbetering van de voedselzekerheid in de districten Nioro du Sahel en Nara – component toegang tot drinkwater.
Document acties

Dit project kadert binnen een multi-partnerprogramma van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid. De volgende partners zijn hierbij betrokken:

 • Dierenartsen zonder Grenzen voor de component veeteelt,
 • Bevrijde Wereld voor de component landbouw,
 • Rode Kruis voor de component voeding en gezondheid,
 • PROTOS voor de component toegang tot drinkwater,
 • Wereld Solidariteit voor de component microkrediet en mutualiteiten,
 • UNCDF voor de component investeringfondsen en gemeentelijke ontwikkelingsplannen,
 • FAO voor de ondersteuning van het Malinese Commisariat pour la Sécurité Alimentaire voor de coördinatie van het programma.

 

Sleutelelementen component Toegang tot drinkwater

 • Verhoogde toegang tot drinkwater en sanitatie voor de meest kwetsbare groepen;
 • Gedragsverandering inzake drinkwater, hygiëne en sanitatie.
 • Duurzaam beheer van gemeenschappelijke infrastructuren.
 • Lokaal bouwheerschap door de gemeenten.
 • Integraal Waterbeheer.

Partners

 • 20 gemeentebesturen
Photo2Bornefontaine_VillagedeNioroTougounRangab_CercledeNioro_Octobre2012.JPG

Doelgroep

Direct begunstigden:

44.000 mensen, 30 scholen en 10 gezondheidscentra verkrijgen toegang tot drinkwater en worden gesensibiliseerd m.b.t. hygiëne en sanitatie.

Indirect begunstigden:

De bevolking van de 2 districten.

Specifieke doelstelling van de component toegang tot drinkwater

Een duurzame toegang tot water van de meest kwetsbare groepen.

Belangrijkste resultaten

 • De bevolking van de betrokken gemeenten beschikt over een toegenomen aantal functionele waterpunten.
 • De gemeenten en watergebruikers beheren de drinkwatervoorzieningen op duurzame wijze.
 • Risicogedrag m.b.t. hygiëne en sanitatie is afgenomen.
 • Participatief beheer van watervoorraden vermindert de milieurisico's en sociale conflicten in de interventiegemeenten.
 • De pertinente ervaringen en informatie i.v.m. gemeentelijk bouwheerschap, waterbeheer en sanitatie worden gekapitaliseerd en verspreid, en het overleg tussen de verschillende wateractoren is verbeterd.

Financiering

 • Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ)
 • Atlas Copco Airpower en personeel in het kader van 'Water for All'

Duur programma

2012-2016

Budget

 • 2012:  € 316.088
 • 2013: € 462.879
 • 2014 : € 468.413
 • 2015 : € 336.846
 • 2016 : €  180.479
 • Totaal programma : € 1.764.706

 

 

 

mflbannerwebsite3.png

 

5themas.jpg

logo_2015detijdlooptalarm.gif

 

11_be.png-en

 

Webbanner_fondsenwervend_250X250_V01.gif

 

logo111111RGB.jpg

 

cncd_web200x69037f8.gif