Nieuws De Millenniumdoelstellingen en water: stand van zaken

De vooruitgang in toegang tot drinkwater en sanitair wordt gemonitord door het Joint Monitoring Programme (JMP) van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Onlangs publiceerde het JMP een nieuw rapport over de stand van zaken.

Rwanda Meer dan 43 jaar bestaan ten dienste van de gemeenschap

COFORWA werd in 1972 door een blanke priester opgericht en staat onder leiding van 96 oprichtende leden en aanhangers. Met 22 vaste werknemers – waaronder een uitvoerend directeur - blijft COFORWA in het hele land, samen met zijn verschillende partners, een actieve rol spelen.

Nieuws 15 oktober: Werelddag Handen Wassen in Gent

Kom op donderdag 15 oktober symbolisch je handen wassen op de Groentenmarkt in Gent

Nieuws De Duurzame Ontwikkelingsdoelen en water

Dit weekend bekrachtigen de lidstaten van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in een speciale top in New York het akkoord dat begin augustus werd bereikt over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s).