Rwanda “Onze kleinkinderen zullen deze latrine nog gebruiken. We gaan ze goed onderhouden.”

Na het dagelijkse werk op het veld, treffen we de Mureramanzi's bij hen thuis. We stelden enkele vragen over de verbeteringen die in en rond hun woning werden doorgevoerd in het kader van een programma voor een verzekerde landbouwproductie.

Oeganda Water User Associations moeten goed onderhoud verzekeren

Om het duurzaam beheer van waterpunten te verzekeren, faciliteren Protos en zijn lokale partner Jese het proces van het mobiliseren, sensibiliseren en organiseren van gebruikerscomités in de sub-counties om Water User Associations (WUA) te vormen.

Madagaskar Een sanitatieketen met behandelingsstation in Toamasina

Sinds 2012 werkt Protos aan een sanitatieketen in stedelijk milieu, meer bepaald in Toamasina. De verschillende aspecten van de keten zijn in het project geïntegreerd: verzameling van het slib, ruiming, transport en verwerking.