Als thesisstudent/stagiair (m/v)

Zin een leerrijke stage bij PROTOS?
Document acties

thesisstage.jpgGeregeld krijgt PROTOS aanvragen van studenten om een stage te lopen in één van onze partnerlanden of op ons kantoor in Gent, of om een thesis te schrijven over een aspect van de werking in het Zuiden of in België van PROTOS.

Wij willen deze studenten een goede omkadering geven en zijn daarom verplicht het aantal stage- of thesisplaatsen te beperken tot één of hooguit twee per jaar.

De studenten moeten een universitaire of hogeschoolopleiding volgen, of een Manama-opleiding.

Bij de beslissing om in te gaan op een vraag hanteren wij onder andere volgende criteria:

  • Is het onderwerp ook nuttig voor PROTOS en zijn partners en meer specifiek voor zijn werking in het Zuiden?  Enkel opdrachten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de water- en sanitatieproblematiek komen in aanmerking. De inhoud van de studieopdracht gerelateerd aan water of sanitatie kan zeer divers zijn (technisch, financieel, economisch, sociaal, beleidsmatig …) maar het resultaat moet voor PROTOS en zijn partners nuttig en toepasbaar zijn.
  • Indien het onderwerp van de thesis of stage betrekking heeft op een concreet land of een bepaalde regio, moet PROTOS ook actief zijn in dit land of deze regio.  Wij aanvaarden alleen thesissen of stages die zich richten op één of meerdere PROTOS-landen.
  • De student moet vanuit zijn/haar universiteit of hogeschool voldoende inhoudelijke ondersteuning krijgen. PROTOS kan instaan voor eventuele logistieke ondersteuning, het aanbrengen van concrete casussen, het leggen van contacten,…  maar de inhoudelijke sturing moet verzekerd worden door de stagebegeleider of promotor.
  • De opdracht van de student moet resulteren in een voor PROTOS bruikbaar product. Meestal is dit een thesis, maar dit kan ook een bruikbaar werkinstrument zijn zoals een GIS-databank, een simulatiemodel gerelateerd aan water, of … Dit product moet opgesteld worden in de taal van het interventieland, of in het Frans indien de studie of stage meerdere landen betreft.
  • De student moet zelf instaan voor de financiering van de kosten van zijn/haar studie of stage (internationale en lokale verplaatsingen, logement, visa, verzekeringen …) of hiervoor een beurs aanvragen. PROTOS heeft hiervoor geen middelen.

Om ons toe te laten een eerste screening te maken van de aanvragen, wensen wij van de studenten volgende gegevens te ontvangen:

  • een CV en een korte motivatiebrief, opgesteld in het Frans;
  • een omschrijving van de studieopdracht (inhoud, methodiek, landenkeuze, duur en periode, motivatie, gewenste input en ondersteuning door PROTOS, mogelijke meerwaarde voor PROTOS).  Deze omschrijving moet opgemaakt zijn in de taal van het beoogde land van de studie of stage, en mag maximaal 1 A4 lang zijn.

Bij een positieve beoordeling van de aanvraag, wordt eerst een interview gehouden. Indien de uitkomst van dit interview positief is, wordt in overleg met de student en bij voorkeur ook met de promotor of stagebegeleider over de inhoudelijke en praktische invulling van de stage of thesis verder overlegd.

Alle aanvragen in verband met een stage of thesis i.v.m. een watergerelateerd onderwerp in het Zuiden worden gestuurd aan Dirk Glas: dirk.glas[AT]protosh2o.org.

 

 

mflbannerwebsite3.png

 

5themas.jpg

logo_2015detijdlooptalarm.gif

 

11_be.png-en

 

Webbanner_fondsenwervend_250X250_V01.gif

 

logo111111RGB.jpg

 

cncd_web200x69037f8.gif