Geschiedenis

Van vrijwilligersorganisatie tot professionele NGO.
Document acties

geschiedenis.jpgJaren '70 – een jong engagement

PROTOS werd in 1976 in het leven geroepen door een aantal jong afgestudeerden van de universiteiten van Gent en Leuven, samen met een mecenas-industrieel uit het Gentse. In oktober 1977 werd de organisatie als NGO erkend en kreeg ze ook overheidssubsidies voor de eerste projecten. In de beginjaren werkte PROTOS enkel in Haïti. Vanaf 1982 volgde ook Congo en kort daarna Burundi.

Het secretariaatswerk en de technische ondersteuning werden tot 1986 uitsluitend verricht door vrijwillige medewerkers en bestuurders.

Begin jaren '80 – een natte droom in Haïti

In 1982 engageerde PROTOS zich voor een eerste belangrijk drinkwaterproject. Het betrof de watervoorziening van de provinciehoofdstad Hinche op Haïti. Toen de nieuwe waterleiding in 1985 klaar was, werd ze onmiddellijk overgenomen door de staatsdienst (SNEP). Van de inkomsten uit de abonnementen (ongeveer 3.000 euro per maand) werd niets geïnvesteerd in onderhoud, en enkele jaren later doken al meteen de eerste problemen op. PROTOS leerde haar lesje.

Midden jaren '80 – water drink je niet alleen

Vanaf 1985 werden de gebruikers zelf nauwer betrokken bij de aanleg en het beheer van de waterleiding. Er was meer aandacht voor bewustmaking, en voor het opzetten van watercomités, die zelf instonden voor het beheer van de leidingen. Dit werd gezien als noodzaak om de watervoorziening leefbaar te houden, en als bijdrage tot de versterking van basisorganisaties als bouwsteen voor lokale ontwikkeling en emancipatie.

Tegelijkertijd werden er gelijkaardige participatief gestuurde drinkwaterprojecten opgestart in het Centrale Plateau van Haïti en in Noordoost-Kongo.

Begin jaren '90 – een globale benadering

Begin jaren ’90 groeide het besef dat dit werk aan de basis onvoldoende was om een duurzame watervoorziening te verzekeren, laat staan om een autonoom ontwikkelingsproces op gang te trekken.

Er werd werk gemaakt van drie nieuwe klemtonen:

  • Het opbouwen en versterken van lokale expertise: om plaatselijke NGO’s en lokale besturen beter in staat te stellen hun eigen, participatief gestuurde drinkwaterprogramma’s te plannen en uit te voeren.
  • Het werken aan regionale planning en beheersstructuren: om efficiënter te kunnen inspelen op de immense noden. Tegelijk konden de regionale beheersstructuren de jonge en zwakke drinkwatercomités wat helpen.
  • Beleidsbeïnvloeding en netwerking: om de drinkwater- en sanitatiepolitiek van de nationale overheden en van de internationale financieringsorganisaties bij te spijkeren. Daarbij kwam (en komt) PROTOS op voor participatie, voor een grotere lokale en internationale solidariteit en voor duurzaamheid.

 

Gelijktijdig met de verandering in benadering werd ook het werkveld verder uitgebreid: eerst naar Rwanda en Burundi (1993), later naar Benin (1994), Mali (1995), Ecuador (1997) en Oeganda (2000). Begin 2006 startte PROTOS tenslotte in Madagaskar.

Vanaf 2000 – slagen in het water?

geschiedenis2.jpgDe laatste jaren is PROTOS sterk gegroeid. Haar acties worden steeds meer gezien als hefbomen tot duurzame sociale, economische en structurele veranderingen. Daarbij zijn drie elementen van essentieel belang: de mondiale context van de waterproblematiek, het concept Integraal Waterbeheer, en goed lokaal beheer.

De waterproblematiek in het Zuiden wordt in haar mondiale context geplaatst. Recht op water kan niet voor iedereen worden gerealiseerd zonder de machts- en economische verhoudingen tussen Noord en Zuid te herzien. Een onrechtvaardige verdeling van water is trouwens steeds meer stof voor lokale, regionale en internationale conflicten. (Lees meer onder de knop Water in de wereld)

Samen met de andere lokale actoren past PROTOS nu in de specifieke interventiezones of waterbekkens de strategie toe van Integraal Waterbeheer, een gecoördineerd beheer van water, grond en natuurlijke rijkdommen. Deze strategie wil het economisch en sociaal welzijn op een rechtvaardige manier verbeteren, zonder daarbij het milieu en latere generaties op het spel te zetten. Zij laat de locale actoren ook toe op een meer systematische manier en in samenhorigheid aan hun ontwikkeling te werken.

Goed lokaal beheer (“local governance” – “gouvernance locale”) is fundamenteel voor een duurzaam waterbeheer, en voor de opbouw van een sterke democratie. Het decentralisatieproces wordt nu in meer en meer landen in het Zuiden een realiteit. Daarbij worden de bevoegdheden i.v.m. watervoorziening en beheer, van het centrale naar het lokale niveau overgeheveld. PROTOS speelt hier op in. Samen met alle partijen wordt gezocht naar een goede rolverdeling, capaciteitsversterking en relatieopbouw tussen de lokale besturen, de georganiseerde watergebruikers, de staatsdiensten, en de lokale private sector.

 

 

mflbannerwebsite3.png

 

5themas.jpg

logo_2015detijdlooptalarm.gif

 

11_be.png-en

 

Webbanner_fondsenwervend_250X250_V01.gif

 

logo111111RGB.jpg

 

cncd_web200x69037f8.gif